Kannattaako yrityksen olla SoMessa – ja missä siellä?

Tilastokeskuksen vuosittain toteutetun Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät Internettiä ja yhteisöpalveluja eli eri sosiaalisen median kanavia yhä useammin kaikissa ikäluokissa.

Suomalaisista 16-24 -vuotiaista 89 % käyttää yhteisöpalveluja eli eri sosiaalisen median palveluja. 25-34 -vuotiaista 88 %, 35-44 -vuotiaista 79 %, 45-54 -vuotiaista 59 % ja 55-65 -vuotiaista 39 %. Yhteisöpalveluiden suosion kasvu jatkui vuonna 2016 kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta 16–24 -vuotiaita.

Internet on nykyään mukana ja käytettävissä jatkuvasti. Liikkeellä ollessa sitä käytetään ennen kaikkea matkapuhelimella. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 65 prosenttia oli käyttänyt Internetiä matkapuhelimella kodin ja työpaikan ulkopuolella. Tabletilla nettiä oli vastaavasti käyttänyt 24 prosenttia. Yleisimmin Internetiä käytetään asioiden hoitamiseen, tiedonhakuun, viestintään ja medioiden seuraamiseen.

Todettakoon siis, että sosiaalisen median kanavat kasvattavat suosiotaan vuosi vuodelta. Markkinointikanavana sosiaalinen media on loistava keino tavoittaa juuri sinulle oikea kohderyhmä ja kasvattaa myyntiä. Jotta myyntiin ja markkinointiin käyttämäsi aika ja raha saavuttaa mahdollisimman hyvän panos-tuotos -suhteen, on tärkeää pohtia, missä kanavissa ja kuinka markkinointia tulisi toteuttaa juuri sinun yrityksesi näkökulmasta. Missä juuri sinun kohderyhmäsi viettää aikaa?

Sosiaalisen median käyttö Suomessa – mihin yrityksesi kannattaa keskittyä?

Suosituin sosiaalisen median kanava Suomessa on edelleen Facebook. Toiseksi suosituimpana kanavana tulee YouTube ja kolmantena on viestipalvelu WhatsApp. Näiden jälkeen tulevat Instagram, Twitter ja LinkedIn. Käyttöasteen lisäksi kannattaa pohtia myös eri sosiaalisen median käyttötarkoituksia, käyttäjäryhmiä ja sisällönjakomahdollisuuksia oman organisaation tuotteiden ja palveluiden kannalta.

Mikä on se oikea kanava juuri sinun yrityksellesi ja missä kannattaa olla mukana? Mikä on kohderyhmäsi? Missä kanavissa asiakkaasi viettävät aikaa? Millaista materiaalia sosiaalisen median kanavissa kannattaa jakaa – mikä kiinnostaa?

Suomalaiset käyttävät Facebookia pääosin verkostoitumiseen ystävien kanssa, samoin WhatsApp-viestipalvelua. YouTubesta haetaan viihdettä (suosituin videojen jakopalvelu ja 2. suosituin hakukone Googlen jälkeen) ja LinkedInin kautta vahvistetaan ammattilaisten ja yritysten välisiä verkostoja. Instagramin käyttäjät suosivat palvelua sekä ystävien kanssa verkostoitumiseen että viihteen hakemiseen (kuvien ja videoiden jakopalvelu). Twitterin pääsääntöinen käyttötarkoitus on uutisten lukeminen. Esim. B2B markkinoinnissa LinkedIn nousee esiin tärkeänä kanavana ja kuluttajamarkkinoinnissa Whatsapp asiakaspalvelun tehostajana ja kehittäjänä.

Suosituimpien SoMe-kanavien lisäksi on hyvä pohtia näkyvyyttäsi myös muissa verkostoissa, kuten Google My Business. Esimerkiksi matkailuun liittyen kannattaa huomioida TripAdvisor ja Booking.com. Sisustukseen liittyen mm. Pinterest ja ulkomaan markkinoilla mm. Venäjällä käytetty VKontakte ja Pohjois-Amerikassa suosittu Snapchat. Älä yritä olla mukana kaikessa, vaan valitse kanava, joka on sopivin yrityksellesi: missä asiakkaasi viettävät aikaa ja kuinka tuot parhaiten esille tuotteesi/palvelusi? Keskity ensin yhteen kanavaan, minkä jälkeen voit halutessasi laajentaa markkinointiväyliäsi. Perusta kuntoon!

Kun oikea SoMe-kanava on valittu ja luotu, on sisällön aika. Älä postaa tylsiä ”Osta Osta” -päivityksiä, vaan aidosti mielenkiintoista sisältöä blogien, kuvien, oppaiden ja videoiden muodossa. Tuo esille omaa asiantuntemustasi, osaamistasi ja luotettavuuttasi. Tee videoita – ne ovat erittäin hyvä ja kasvava keino erottua massasta, pysäyttää ja tuoda asiakkaat luoksesi. Ps. Lue lisää videomarkkinoinnin mahdollisuuksista tästä postauksesta!

Mikäli kaipaat apua SoMe-markkinointiisi, ota yhteyttä! Autamme asiakkaitamme mm. SoMe-strategian kehittämisessä, käytännön toteutuksessa, sisällön tuotannossa ja markkinointityössä sekä statistiikan analysoinnissa ja markkinoinnin kehittämisessä!

Lue myös: Videomuotoinen markkinointi iskee – video on vallannut mainosmaailman!

Lähteet: