Visit Finland Akatemia -koulutukset

Visit Finland on kerännyt matkailuyrityksen tuotekehityksen ja kansainvälistymisen valmennusta antavista valmentajista partnerivalmentajaverkoston, joka tuottaa erilaisia Visit Finland Akatemia -konseptin alaisia valmennuskokonaisuuksia. Valmennusten tilaajana toimivat Visit Finlandin yhteistyökumppanit, kuten alueorganisaatiot, alueelliset hankkeet tai muut alueelliset kehittäjätahot.

Visit Finland Akatemia on matkailualueille ja siellä toimiville yritysryhmille suunnattu matkailutuotteiden kehittämistä vauhdittava valmennuspolku, jonka tavoitteena on tarjota jo kansainvälisille markkinoille valmiille tai niistä kiinnostuneille matkailuyrityksille kansainvälistymisen, tuotekehityksen, myynnin sekä markkinoinnin valmennusta jaoteltuna kolmeen tasoon; Ready, Steady ja Go. Valmentajina toimivat VF partnerivalmentajaverkoston asiantuntijat. Valmennukset sisältävät kunkin valmentajan tarjoaman aihealueen lisäksi tietoa Visit Finlandin toimenpiteistä ja teemoista.

Lisää valmennusaiheista ja verkostosta Visit Finlandin sivuilta TÄÄLTÄ.

Kari Turunen on valittu yhdeksi Visit Finland Akatemian partnerivalmentajaksi, joten halutessanne ajankohtaista ja ammattitaitoista valmennusta oman alueenne matkailutoimijoille, kannattaa olla ehdottomasti yhteydessä!

”Olen työskennellyt 25 vuotta kansainvälisessä matkailussa tuotteistajana, myyjänä, markkinoijana ja toteuttajana sekä valmentajana.  Valmentajana olen avoin ja erittäin käytännönläheinen hakemalla aina kannattavimmat ratkaisut asiakkaalle ja palvelun toteuttajalle.” kertoo Kari Turunen, Momentti Oy.

Valmennusaiheet ja valmennuksen kesto päivissä/tunneissa

”Ready”-taso

Asiakaslähtöinen tuote markkinoille – 1 tai ½ pv
Tuotteistamisvalmennuksessa otetaan huomioon eri kansallisuuksien ja kohderyhmien vaatimukset sekä samalla palveluntuottajien valmius tuotteen rakentamiseen.

Myyvä ja kannattava matkailutuote – 1 tai ½ pv
Tuotteen hinnan täytyy olla kannattava palveluntuottajalle ja samalla sopiva myös asiakkaan kukkarolle. Valmennuksessa syvennytään yksittäisen tuotteen hinnoitteluun ja erilaisten myyntikanavien ansaintalogiikkaan.

Tuote kansainvälisille markkinoille – 1 tai ½ pv
Kuinka tuotteenne tavoittaa lopullisen asiakkaan haluamassanne kohdemaassa ja missä muodossa? Valmennuksen aikana luodaan ymmärrettävä pohja tuotekorttien rakentamiseen, mikä palvelee sekä myyjiä että myös tuotteen toteuttajia.

”Steady”-taso

Asiakaslähtöinen tuotteistaminen – 1 tai ½ pv
Tuotteistamisvalmennuksessa otetaan huomioon halutun kohderyhmän ja myynti-/jakeluportaiden vaatimukset vastaamaan yritysten liiketoiminnan kannattavuutta pitkällä aikajänteellä.

Kannattava tuotteen hinnoittelu – 1 tai ½ pv
Tuotteen hinnan täytyy olla kannattavaa sekä jälleenmyyjälle että palveluntuottajalle ja sen on oltava samalla sopiva myös asiakkaan kukkarolle. Kuinka se onnistuu?

Tuotekortit liiketoiminnan apuvälineeksi – 1 pvä
Valmennuksen aikana rakennetaan tuotekortit matkakokonaisuuksia varten auttamaan matkanjärjestäjien ja Incoming-toimijoiden paketointia ja markkinointitoimenpiteitä.

 ”Go”-taso

Fam trip – myynnin varmistamiseksi – 1 pv
Matkaohjelman suunnittelu ja ennen kaikkea toteutus vaatii saumatonta yhteistoimintaa, jotta myyjä saadaan vakuuttuneeksi myymään aktiivisesti aluetta ja sen kärkituotteita.

Jakelukanavien hankinta ja aktiivinen myynti – 1 tai ½ pv
Mennään messuille, entä sitten? Kuinka hyödynnän sieltä saamani kontaktit? Valmennuksessa syvennytään asiakassuhteiden aktiiviseen hoitamiseen vuosikellon mukaisesti ja saatujen palautteiden hyödyntämiseen tuotekehityksessä.

Edellä mainituista aiheista on mahdollista rakentaa alueellenne ja sen yrityksille sopiva kokonaisuus kansainvälistymiseen ja kannattavaan myyntiin.

Ota yhteyttä samantien

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Yritys

Puhelinnumero

Olen kiinnostunut

Kerro toki lisää: